DESlock+

DESlock to rozwiązanie umożliwiające szyfrowanie danych, dysków oraz stacji roboczych, przeznaczone dla małych i dużych firm.Wersja kliencka wymaga minimalnej interakcji ze strony użytkownika co wpływa znacznie na poziom bezpieczeństwa firmowych danych.Wersja serwerowa pozwala na łatwe zarządzanie użytkownikami oraz stacjami roboczymi oraz zwiększa poziom ochrony dla komputerów znajdujących się w Twojej firmie jak i poza nią. ESET Technology Alliance Program współpracy między firmami mający na celu zebranie najlepszych technologii z całego świata i zaproponowanie ich klientom firmy ESET. Oferta jaką chcemy dostarczać w ramach tego programu powinna w kompleksowy sposób dostarczać pełnej ochrony każdego elementu sieci firmowej.

 

Dlaczego ważne jest szyfrowanie danych

Pracując na komputerze, zwykle gromadzimy na nim cenne, poufne dane. Numery kart kredytowych, dane osobowe, strategie firm, listy klientów, umowy, listy płac, karty chorobowe pacjentów, to tylko przykład informacji, które traktujemy jako poufne. W społeczeństwie opartym na wiedzy informacja jest najcenniejszym zasobem.Istnieje wiele sposobów zabezpieczania danych przed dostępem osób niepowołanych, ale najpewniejszym sposobem jest ich zaszyfrowanie.Na rynku istnieje wiele rozwiązań szyfrujących. Dlatego też w zależności od wybranego rozwiązania szyfrującego możemy liczyć na różny poziom bezpieczeństwa naszych danych. Szyfrowanie nakazane przez prawo
Co ważne, obowiązek szyfrowania niektórych danych wynika również z przepisów prawa. Zgodnie z polskim ustawodawstwem każdy wynoszony poza obręb firmy komputer, na którym przetwarzane są dane osobowe, powinien być zabezpieczony rozwiązaniem szyfrującym:„Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem, o którym mowa w § 4 pkt 1 rozporządzenia, w tym stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.” (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku.)

 

DESlock+Stacja roboczaDane są kluczowym elementem każdej organizacji i powinny być objęte szczególną ochroną. Najczęstszymi sytuacjami narażania firmy na utratę danych są kradzieże laptopów zawierające poufne informacje lub ich przesyłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail.Szyfrowanie całej powierzchni dysku oraz nośników wymiennych chroni dane przetrzymywane na laptopach oraz nośnikach wymiennych.Szyfrowanie plików i folderów zapewnia w pełni bezpieczną współpracę dzięki możliwości stosowania grup użytkowników .Polityki bezpieczeństwa możliwość zdalnego wdrażania polityk na wszystkich stacjach roboczych za pośrednictwem DESlock+ Enterprise Server.Paczka MSI zawiera preinstalowane ustawienia utworzone wcześniej w DESlock+ Enterprise Server. Serwer zarządzającyZ konsoli do zarządzania DESlock+ można zarządzać całymi grupami lub poszczególnymi użytkownikami i stacjami roboczymi. Informacje dotyczące licencji, poszczególnych polityk, kluczy szyfrujących, stacji roboczych mogą być przetrzymywane w chmurze obliczeniowej dzięki temu zdalne zarządzanie zaszyfrowanym komputerem jest możliwe także po za siecią firmową.Zdalne zarządzanie stosowane dla każdego użytkownika oraz stacji roboczej za pomocą standardowego połączenia internetowego.Bezpieczne połączenie https pozwala na bezpieczne zarządzanie użytkownikami oraz kluczami szyfrującymi.Zarządzanie kluczami szyfrującymi opatentowana technologia, zezwalająca na bezpieczne dodawanie lub usuwanie kluczy szyfrujących a także zmianę polityki w sposób niewidoczny dla użytkownika.Serwer Proxy dzięki zastosowaniu serwera Proxy, wszystkie połączenia zarówno ze strony serwera jak i klienta są wychodzące. Wszystkie informacje są szyfrowane przy pomocy algorytmów RSA lub AES a samo połączenie jest szyfrowane poprzez bezpieczne połączenie SSL. Tylko oprogramowanie Deslock+ zapewnia pełną ochronę bez względu na to gdzie użytkownicy się znajdują.

 

Personal Edition Essential Edition Standard Edition DESlock+ PRO
Szyfrowanie całej powierzchni dysku
Szybka i transparentna autoryzacja w fazie pre-boot.

-

-

- ok
Szyfrowanie dysków wymiennych
Szyfrowanie nośników wymiennych w oparciu o konkretne polityki tworzone w konsoli centralnego zarządzania.

-

-

ok ok
Deslock+Go – szyfrowanie nośników wymiennych – Dostęp do zaszyfrowanych danych na stacjach bez zainstalowanego programu Deslock.

-

-

ok ok
Szyfrowanie plików i folderów – Dodatkowa ochrona wrażliwych danych. ok ok ok ok
Szyfrowanie poczty i załączników (wtyczka dla MS Outlook) – Przesyłanie zaszyfrowanych wiadomości wraz z załącznikami przy użyciu programu MS Outlook. ok ok ok ok
Szyfrowanie tekstu oraz schowka – Szyfrowanie tekstu całych dokumentów lub ich dowolnej części. ok ok ok ok
Dyski wirtualne i skompresowane archiwa – Tworzenie dodatkowo zaszyfrowanych woluminów oraz archiwów samorozpakowujących. ok ok ok ok
Kompatybilność z centralnym zarządzaniem – Zarządzanie zaszyfrowanymi stacjami, użytkownikami oraz kluczami szyfrującymi.

-

ok ok ok

 

Pojedyncza instalacja dla wszytkich typów licencji. Uaktualnienie (upgrade) i odnowienie nie wymaga reinstalacji systemu.

Wymagania systemowe

Po stronie serwera:
• Microsoft® Windows® Server 2003 – 2008

Po stronie klienta:
• Microsoft® Windows® 8
• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows® Vista
• Microsoft® Windows® XP SP 3

Certyfikaty
• FIPS 140-2 level 1

Alogrytmy i standardy
• AES 256 bit
• AES 128 bit
• SHA 256 bit
• SHA1 160 bit
• RSA 1024 bit
• Triple DES 112 bit
• Blowfish 128 bit