Audyty informatyczne

 

Audyt informatyczny, stanowi świetne narzędzie do kontroli stanu infrastruktury IT.

 

Dzięki audytowi firmy zyskują informacje o słabych stronach systemów informatycznych, brakach w licencjach na oprogramowanie i wszystkich innych niedociągnięciach, które mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie firmy.

Jako niezależny audytor zewnętrzny sprawdzimy i wykryjemy:

  • legalność oprogramowania,
  • legalność plików multimedialnych przechowywanych na komputerach,
  • bezpieczeństwo danych ( kopie zapasowe),
  • procedury nadawania uprawnień,
  • nieużywane programy,
  • luki w systemach bezpieczeństwa.

 

Proszę pamiętać, że w przypadku kontroli narażają się Państwo na sankcje i kary w postaci utraty mienia, przestojów w pracy oraz strat finansowych. Co w efekcie może prowadzić do utraty wiarygodności na rynku.